ОИЦ-ВАРНА ЩЕ БЪДЕ ДОМАКИН НА ФОКУС ГРУПА ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ПО ОПДУ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 12 юли 2019 г. (петък),  от 10:00 ч., в Областния информационен център-Варна ще се проведе фокус група по проекта Граждански мониторинг върху процеса на формиране и контрол при изпълнение на държавни политики за младежта в периода 2010 - 2020 г.“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

Основната цел на проекта е извършване на анализ-оценка на постигнатите резултати за насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора и превенция на факторите, създаващи риск за здравето им.

Фокус групата ще се проведе в залата на ОИЦ-Варна, пл. „Св. Св. Кирил и Методий” № 2 /Козирката/.

ОИЦ
Варна