Информационна среща по 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ в Община Сапарева баня

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 18 юли 2019 г. (четвъртък) от 10:30 ч. в заседателната зала в сградата на Община Сапарева баня ще се проведе информационна среща, на която ще бъде представена подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, ПРСР. Срещата се организира съвместно с експерт от Национална служба за съвети в земеделието – Кюстендил. Поканени на срещата са земеделски производители, животновъди и заинтересовани лица.

ОИЦ
Кюстендил