Информационна среща по 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ в Община Омуртаг

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 12 юли 2019 г. (петък), от 10:00 ч. в читалище „Отец Паисий“ гр. Омуртаг Областният информационен център – Търговище организира информационна среща. На нея ще бъде представена подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ на ПРСР. Срещата се организира съвместно с експерт от Национална служба за съвети в земеделието – офис Търговище. На събитието са поканени са земеделски производители, фермери и заинтересовани лица.

ОИЦ
Търговище