Информационна среща по 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ в Община Антоново

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 18 юли 2019 г. (четвъртък), от 10:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет - гр. Антоново Областният информационен център – Търговище организира информационна среща. На нея ще бъде представена подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ на ПРСР. Срещата се организира съвместно с експерт от Национална служба за съвети в земеделието – офис Търговище. На събитието са поканени са земеделски производители, фермери и заинтересовани лица.

ОИЦ
Търговище