Информационна среща на ОИЦ-Разград с младежи

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 18 юли 2019 г. (четвъртък) от 10:00 часа в офиса на ОИЦ – Разград, на бул. „България 34, екипът на ОИЦ ще проведе информационна среща с участниците от II-ра смяна на инициативата  „Еколято 2019в град Разград.

Младите хора ще се запознаят с дейността и услугите на мрежата от 27 ОИЦ в страната. Ще се дискутира как работят Европейския съюз и неговите по-важни институции.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

ОИЦ
Разград