ОИЦ – Пазарджик ще представи процедура "Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците"

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 23 юли 2019 г. (вторник) от 10:30 ч., в офиса на ОИЦ-Пазарджик, екипът ще проведе информационна среща, на която ще представи процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по ОПОС 2014 – 2020г. На събитието са поканени потенциални бенефициенти – представители на общински администрации, юридически лица със стопанска и нестопанска цел от Пазарджишка област.

ОИЦ
Пазарджик