ОИЦ – ВРАЦА ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

Дата на събитието
Време на провеждане
14:00

На 23.07.2019 г. (вторник) от 14:00 часа в заседателната зала ет. 2 на Община Враца, Областен информационен център – Враца организира информационна среща. По време на срещата ще бъде предоставена информация по процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, финансирана по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. Участниците ще научат и за предстоящи процедури и възможности до края на 2019 г.

Срещата е част от първи информационен цикъл за 2019 година, които ще се проведат във всички общини на област Враца.

ОИЦ
Враца