ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В КЪРДЖАЛИ ПО ПРОЦЕДУРА „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕМОНСТРАЦИОННИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ“

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 24 юли 2019 г., сряда, от 11:00 ч. в офиса  на ОИЦ-Кърджали  ще се проведе информационна среща по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“,  финансирана от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Допустими бенефициенти по процедурата са общини, юридически лица със стопанска цел, юридически лица с нестопанска цел.

ОИЦ
Кърджали