ОИЦ - СМОЛЯН ЩЕ ПРЕДСТАВИ ПРОЦЕДУРА "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕМОНСТРАЦИОННИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ"

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 23 юли 2019 г. (вторник) от 10:30 ч., в зала 247 на Общинска администрация - Смолян, бул. "България" 12, екипът на ОИЦ - Смолян ще проведе информационна среща, на която ще представи процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Оперативна програма "Околна среда" 2014 – 2020 г.

На информационното събитие са поканени потенциални бенефициенти – представители на общински администрации, юридически лица със стопанска и нестопанска цел от Смолянска област.

ОИЦ
Смолян