ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА В ГРАД СТАРА ЗАГОРА, ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Дата на събитието
Време на провеждане
15:00

На 22.07.2019 г. /понеделник/ от 15,00 часа в офиса на Областен информационен център Стара Загора, град Стара Загора ще се проведе информационна среща за представяне на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ на ОПОС 2014 -2020 г.

Експерти от ОИЦ – Стара Загора ще предоставят информация за условията за кандидатстване по процедурата, допустими кандидати, начин на подаване на проекти.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.

ОИЦ
Стара Загора