Информационна среща с Добрич

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 24 юли (сряда) 2019 г., от 11:00 часа в залата на Търговско-промишлена палата Добрич, Областен информационен център – Добрич ще проведе информационна среща, на която са поканени представители на общини, фирми и неправителствени организации.

Екипът на центъра ще представи процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Допустими бенефициенти по процедурата са общини, юридически лица със стопанска и нестопанска цел. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне.

 Срещата е в партньорство с Enterprise Europe Network – Добрич.  

ОИЦ
Добрич