Индивидуални консултации за европейско финансиране в ОИЦ - Търговище

Дата на събитието
Време на провеждане
16:00 ч.

На 23 юли 2019 г. (вторник), от 16:00 до 20:00 часа, в сградата на Областния информационен център - Търговище ще се проведат индивидуални консултации, посветени на възможностите за европейско финансиране за предприемачи, публични предприятия и общини.

Участие ще вземат експерти от Представителството на Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Финансовите посредници от Фонд мениджър на ФИБ.

С цел по-добра организация на консултацията Ви молим да попълните регистрационната форма на следния линк: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/investEUTargovishte

От 17:00 ч. пред сградата на Община Търговище ще се проведе и информационно изложение #АЗиЕС.

ОИЦ
Търговище