Информационна среща в Шабла

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 20 август (вторник) 2019 г. от 11:00 часа в залата на „Зелен образователен център“ град Шабла, Областен информационен център – Добрич ще проведе информационна среща, на която са поканени представители на общини, неправителствени организации, граждани и медии.

Екипът на центъра ще представи процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“. Допустими бенефициенти по процедурата са структури/звена на Министерството на околна среда и водите и Министерство на земеделието, храните и горите, общини, юридически лица с нестопанска цел и научни институти. Присъстващите ще бъдат запознати с основните моменти от насоките за кандидатстване по процедурата.

ОИЦ
Добрич