Открита приемна на ОИЦ – Ловеч в град Априлци

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 – 12:30 ч.

На 12 септември 2019 г., от 10:30 ч., Областен информационен център – Ловеч ще проведе открита приемна на тема „Възможности по ПРСР и ОП“ в гр. Априлци. Мобилният щанд на ОИЦ-Ловеч ще бъде разположен на централно място пред сградата на Община Априлци. Откритата приемна ще продължи два часа в интервала 10.30 – 12.30 ч., като ще бъде предоставена информация за възможности за проектно финансиране по Програмата за развитие на селските райони и възможности за реализиране на идеи чрез Финансовите инструменти по ОП.  

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р. България.

За допълнителна информация:
Име на служител: Росица Кривирадева
Длъжност: Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Тел.: 068 604 297
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

ОИЦ
Ловеч