Открита приемна на ОИЦ – Ловеч в град Ловеч

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 – 12:00 ч.

На 16 септември 2019 г., от 10:00 ч., Областен информационен център – Ловеч ще проведе открита приемна на тема „Възможности по ПРСР и ОП“ в гр. Ловеч. Мобилният щанд на ОИЦ-Ловеч ще бъде разположен на централно място пред сградата на Община Ловеч. Откритата приемна ще продължи два часа в интервала 10.00 – 12.00 ч., като ще бъде предоставена информация за възможности за проектно финансиране по Програмата за развитие на селските райони и възможности за реализиране на идеи чрез Финансови инструменти по ОП.  

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р. България.

За допълнителна информация:
Име на служител: Росица Кривирадева
Длъжност: Експерт „Комуникация, информация и логистика“
Тел.: 068 604 297
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

ОИЦ
Ловеч