ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО МЯРКА „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВО И КУЛТУРА“

Дата на събитието
Време на провеждане
13:30

На 11 септември /сряда/ 2019 г., от 13:30 часа, в Юнашкия салон във Варна ще се проведе информационна среща по мярка „Подобрен достъп до изкуство и култура“ от Програмата „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП).

По време на събитието ще бъдат разяснени възможностите за кандидатстване по мярката пред потенциални бенефициенти. Срещата е организирана от Министерството на културата - в качеството му на програмен оператор, и Областния информационен център-Варна.

ОИЦ
Варна