Възможностите за подкрепа на предприемачите в селскостопанския сектор ще представи ОИЦ-Видин на Регионален инвестиционен форум в Ружинци

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 11 септември 2019 г., сряда, от 10,00 до 16,00 ч., на площада до административната сграда на общината в с. Ружинци екипът на Областен информационен център-Видин ще представи възможностите за подкрепа на предприемачите в селскостопанския сектор в рамките на първия Регионален инвестиционен форум в Ружинци. Освен с презентация на програмите за селскостопанския сектор (от 11,00 до 11,45 ч.), екипът на ОИЦ-Видин ще има и своя изнесена приемна през целия ден на форума, където ще може да се получава информация за подкрепата от ЕСИФ, както от земеделските производители, така и от всички потенциални бенефициенти от област Видин и от инвеститорите.

ОИЦ
Видин