ОИЦ - Кюстендил с открита приемна в Невестино

Дата на събитието
Време на провеждане
11:30

На 11.09.2019г. (сряда), от 11:30 часа, пред сградата на Община Невестино Областен информационен център – Кюстендил ще проведе открита приемна, по време на която ще предоставя информация за актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. Посетителите ще бъдат информирани за постигнатите резултати до момента в област Кюстендил - реализирани и изпълнявани в момента проекти.

ОИЦ
Кюстендил