ОИЦ-Пловдив с мобилен офис в град Баня

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 11.09.2019 г. (четвъртък) от 10:00 часа в центъра на град Баня, Община Карлово, ОИЦ–Пловдив ще позиционира мобилен офис. Експертите на Центъра ще предоставят информация за актуални и предстоящи процедури и мерки на оперативните програми и ПРСР, както и особеностите при използване на електронната платформа ИСУН 2020. Заинтересованите граждани ще получат информация и материали относно кохезионната политика и ползите от членството на страната в ЕС.

ОИЦ
Пловдив