ОИЦ-Търговище с информационна среща по ОПРЧР

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 12.09.2019 г., от 10:00 ч., в Клуба на инвалида гр. Търговище, Областният информационен център ще предостави актуална информация по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОПРЧР). Експертите на Центъра ще представят отворени и предстоящи процедури по ОПЧР, финансовото изпълнение на програмата в региона и др. С участието на представител на Дирекция „Социално подпомагане“ ще бъде разяснена и Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. На срещата са поканени хора с увреждания, представители на общинската администрация и заинтересованите лица.

ОИЦ
Търговище