ОИЦ-ПЛОВДИВ ОРГАНИЗИРА РАБОТНА СРЕЩА С МЕДИИ

Дата на събитието
Време на провеждане
12:30

На 13.09.2019 г. /петък/ от 12:30 часа в Изложбена зала 2019, ул. „Гладстон“ 32, гр. Пловдив, Областен информационен център – Пловдив ще проведе работна среща с представители на местни, регионални и кореспонденти на национални медии от област Пловдив на тема: „Възможности за финансиране в сферата на културата, неформалното образование и социалното включване с фокус върху участието на медиите“.

ОИЦ
Пловдив