Информационна среща по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка / маркетинг на селскостопански продукти от Тематичната подпрограма“ на ПРСР 2014-2020г.

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 20.11.2019 г. (сряда), от 10:30 часа, в офиса на ОИЦ-Ямбол на ул. „Търговска“ № 34 (галерия „Кирил Кръстев“) ще се проведе информационна среща на тема: „Подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от Тематичната подпрограма“ на ПРСР 2014-2020 г.“.

Поканени са земеделски стопани, регионални медии и организации на земеделски производители в област Ямбол.

ОИЦ
Ямбол