Изнесена приемна на ОИЦ-София в община Костенец

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00-14:00

На 19 ноември 2019 г. (вторник) от 11:00 до 14:00 часа екипът на Областен информационен център - София ще проведе изнесена приемна в община Костенец (гр. Костенец, фоайето в сградата на общината, ул. „Иван Вазов“ №2). Посетителите на приемната ще могат да получат информация за актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестицинни фондове (ЕСИФ), както и одобрените индикативни годишни работни програми за 2020 година. Екипът на ОИЦ – София ще бъде на разположение, за да отговори на всички желаещи по други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.

Кампанията на ОИЦ-София се провежда в периода от 11 ноември до 10 декември 2019 г. във всяка една от 22-те общини на територията на Софийска област.

ОИЦ
София