Информационна среща на ОИЦ - Ловеч в град Ловеч

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 20 ноември 2019 г., от 10.30ч., в залата на ОИЦ - Ловеч, град Ловеч, Областен информационен център – Ловеч ще проведе първата среща от информационен цикъл на тема „Постигнато по Оперативните програми (ОП) 2014 - 2019 г. и предстоящи възможности за 2020 г.“. Екипът на ОИЦ-Ловеч ще представи изпълнението на Оперативните програми (ОП) в област Ловеч и по общини за периода 2014 - 2019 г. и ще представи актуални за 2019 г. и предстоящи за 2020 г. възможности за проектно финансиране. Представени ще бъдат и възможности за кандидатстване по ОП „Околна среда 2014-2020“ във връзка с развиване на визия за Мрежата „Натура 2000“ (провеждане на 25 регионални информационни кампании) и планове за действие във връзка със защитени видове, както и нови моменти в политиката на сближаване през програмен период 2021-2027 г. 

ОИЦ
Ловеч