Изнесена приемна на ОИЦ - София в община Божурище

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00-14:00 ч.

На 25 ноември 2019 г. (понеделник) от 11:00 до 14:00 часа, екипът на Областен информационен център - София ще проведе изнесена приемна в община Божурище (гр.Божурище, фоайето в сградата на общината, бул. „Европа“ №85). Посетителите на приемната ще могат да получат информация за актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестицинни фондове (ЕСИФ), както и проектите на индикативни годишни работни програми за 2020 година. Екипът на ОИЦ – София ще бъде на разположение, за да отговори на всички желаещи по други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.

Кампанията на ОИЦ - София ще се проведе в периода от 11 ноември до 10 декември 2019 г. във всяка една от 22 - те общини на територията на Софийска област.

ОИЦ
София