ОИЦ – ВРАЦА ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ВЪВ ВРАЦА

Дата на събитието
Време на провеждане
13:00 ч.

На 18.02.2020 г. (вторник) от 13:00 часа в аулата на Медицински университет - Филиал "Проф. д-р Иван Митев" - Враца, Областен информационен център – Враца организира информационна среща по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. На срещата студентите ще бъдат запознати и с възможностите за подкрепа за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Основната цел на проекта е повишаване професионалния капацитет на обучаващите се специализанти. Ще бъдат представени и други  възможности за кандидатстване с проектни предложения през 2020 година.

ОИЦ
Враца