ОИЦ – Добрич представя възможностите за европейско финансиране в община Добричка

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 18 февруари (вторник) 2020 г. Областен информационен център – Добрич, организира информационна среща, на която ще се представи актуалните и предстоящи подмярки по Програма за развитие на селските райони за 2020 г.

Срещата ще бъде с начален час 10:00 часа и ще се проведе в Заседателната зала на Община Добричка. На събитието са поканени общински съветници, кметове и кметски наместници, представители на общинска администрация, земеделци, граждани и медии.

Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне.

ОИЦ
Добрич