ОИЦ – ПЕРНИК ОРГАНИЗИРА РАБОТНА СРЕЩА СЪС ЗЕМЕДЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ В С.СТЕФАНОВО, ОБЩИНА РАДОМИР

Дата на събитието
Време на провеждане
09:30

На 14 февруари 2020 г., от 09:30 часа в залата на кметство Стефаново, Община Радомир, ще се проведе работна среща, организирана от Областен информационен център – Перник  на която ще бъде представена дейността на ОИЦ-Перник както и възможностите за финансиране на проекти със средства ЕСИФ за 2020 г..  

Поканени да вземат участие са земеделски производители и потенциални бенефициенти от с.Стефаново, Община Радомир.

Областният информационен център - Перник като част от Мрежата от информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център - Перник през периода 2019-2021 г.“ № BG05SFOP001-4.004-0018-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

ОИЦ
Перник