Информационна среща със студенти първи курс от Университета по библиотекознание и информационни технологии в София

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 18.02.2020 г. (вторник) от 10.30 ч. в залата на Областен информационен център – София ще се проведе информационна среща със студенти първи курс от специалността "Архивистика и документалистика" в Университета по библиотекознание и информационни технологии в София. Екипът на ОИЦ – София ще запознае студентите с дейността на центъра и ще представи възможностите за финансиране на проекти в рамките на Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и функционалностите на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН2020).

ОИЦ
София