ОИЦ – Пловдив организира информационна среща с педагогически специалисти в Община Асеновград

Дата на събитието
Време на провеждане
14:30

На 17.02.2020 г. (понеделник) от 14.30 ч. в зала административната сграда на Община Асеновград на пл. „Академик Николай Хайтов“, Областен информационен център – Пловдив ще проведе информационна среща с директори на училища и детски градини, педагогически специалисти и заинтересовани лица. Експерти на ОИЦ – Пловдив ще представят на отворената процедура „Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

ОИЦ
Пловдив