Открита приемна на ОИЦ-Видин в Белоградчик

Дата на събитието
Време на провеждане
13:00 ч.

На 01 юли 2020 г., сряда, от 13:00 ч. в центъра на гр. Белоградчик екипът на Областен информационен център - Видин ще проведе открита приемна. В продължение на час и половина потенциалните бенефициенти ще могат да зададат своите въпроси за актуалните и предстоящи възможности за финансиране от Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони, трансграничните инструменти, както и за други източници за подкрепа от ЕС. Посетителите на приемната ще получат и информационни материали (флаери и брошури) за възможностите за финансиране от ЕСИФ, както и информационно-рекламни материали на Оперативните програми.

ОИЦ
Видин