Информационна среща на ОИЦ - София в община Етрополе

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 1 юли (сряда) от 11:00 до 12:30 часа, екипът на Областен информационен център - София ще проведе информационна среща в община Етрополе, (гр. Етрополе, Многофункционална зала в сградата на Народно читалище "Тодор Пеев - 1871", пл. "Девети Септември" №2). На тази среща посетителите ще получат информация за актуални и предстоящи възможности за финансиране на общини по Oперативните програми в обхвата на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Предстоящи възможности за финансиране по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, програма за развитие на селските райони 2014-2020, актуални и предстоящи възможности за финансиране на бизнеса по програмите в обхвана на ЕСИФЕ. Екипът на ОИЦ - София ще бъде на разположение, за да отговори на всички желаещи по други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.

Кампанията на ОИЦ - София ще се проведе в периода от 17 юни до 28 юли 2020 г. във всяка една от 22 - те общини на територията на Софийска област.

ОИЦ
София