ОИЦ – ВРАЦА ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА ПРИЕМНА В ЗВЕРИНО

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 01.07.2020 г. (сряда) от 10:30 часа пред кметство с. Зверино, Областен информационен център – Враца организира изнесена приемна. По време на приемната ще бъде предоставена информация за актуални процедури по ОП „Иновации и Конкурентоспособност“, ОП „Морско дело и рибарство“, „Програма за развитие на селските райони“, ОП "Околна среда" и разглеждане на индикативните графици на оперативните програми за 2020 година. Екипът на ОИЦ – Враца ще бъде на разположение, за да отговори и на други въпроси, свързани с възможностите за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

ОИЦ
Враца