ОИЦ – ВРАЦА ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА ПРИЕМНА В РОМАН

Дата на събитието
Време на провеждане
13:00 ч.

На 01.07.2020 г. (сряда) от 13:00 часа пред община Роман, Областен информационен център – Враца организира изнесена приемна. По време на приемната ще бъде предоставена информация за актуални процедури по ОП „Иновации и Конкурентоспособност“, ОП „Морско дело и рибарство“, „Програма за развитие на селските райони“, ОП "Околна среда" и другите оперативни програми за 2020 година. Екипът на ОИЦ – Враца ще бъде на разположение, за да отговори и на въпроси, свързани с възможностите за кандидатстване по оперативните програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

ОИЦ
Враца