Информационна среща на ОИЦ - София в община Антон

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 14 юли 2020 г. (вторник) от 11:00 до 12:30 часа, екипът на Областен информационен център - София ще проведе информационна среща в община Антон (с. Антон, зала в НЧ „Хр. Ботев 1925“, пл. „Съединение“ №1). На тази среща посетителите ще получат информация за актуални и предстоящи възможности за финансиране на общини по оперативните програми в обхвата на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Предстоящи възможности за финансиране по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, Програма за развитие на селските райони 2014-2020, актуални и предстоящи възможности за финансиране на бизнеса по програмите в обхвана на ЕСИФ. Екипът на ОИЦ - София ще бъде на разположение, за да отговори на всички желаещи по други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.

Кампанията на ОИЦ - София ще се проведе в периода от 17 юни до 28 юли 2020 г. във всяка една от 22 - те общини на територията на Софийска област.

 

ОИЦ
София