Открита приемна на ОИЦ – Ловеч в град Угърчин

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 - 12:00

          На 4 август 2020 г., от 10:00 ч., Областен информационен център – Ловеч ще проведе открита приемна на тема „Възможности по ПРСР и ОП“ в гр. Угърчин. Мобилният щанд на ОИЦ-Ловеч ще бъде разположен на комуникативно място, централен площад, пред сградата на Община Угърчин. Откритата приемна ще продължи два часа в интервала 10.00 – 12.00 ч. като ще бъде предоставена информация за възможности за проектно финансиране по Програмата за развитие на селските райони и възможности за безвъзмездно финансиране по Оперативните програми за 2020 г. 

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.

За допълнителна информация:

Име на служител: Росица Кривирадева

Длъжност: Екперт „Комуникация, информация и логистика“

Тел.: 068 604 297

e-mail: oic.lovetch@gmail.com

ОИЦ
Ловеч