Годишна среща на Националната рибарска мрежа и Тематична работна група „Инструменти за преодоляване на последиците от COVID-19 в рибарските райони“

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 17 септември 2020 г. в гр. София, Парк Хотел Москва ще се проведе втората годишна среща на Националната Рибарска Мрежа на тема „Добри практики и управление на риска при изпълнение и отчитане на проекти по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020“.

Годишната среща има за цел да подпомогне бенефициентите по ПМДР 2014-2020 при изпълнението и отчитането на одобрени проекти, включително бенефициенти по трите извънредни COVID-19 мерки, насочени към преодоляване на икономическите последствия от пандемията. Сред основните теми са: изпълнението и отчитането на проекти по ПМДР 2014-2020, ангажиментите на бенефициентите, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители, добри практики и др.

По инициатива на Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа, подкрепена от дирекция „Морско дело и рибарство“, Министерство на земеделието, храните и горите на 18 септември т. г. работата ще продължи с новосформираната Тематична работна група „Инструменти за преодоляване на последиците от COVID-19 в рибарските райони“. Основната цел на Тематичната работна група е да бъдат идентифицирани и формулирани конкретни предложения за подходящи инструменти и съвместни инициативи на заинтересованите страни в подкрепа на сектор „Рибарство“ и рибарските райони в страната за справяне с предизвикателствата, породени от пандемията COVID-19.

Събитията се реализират с подкрепата на Европейския фонд за морско дело и рибарство и Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

Участието в събитията изисква предварителна онлайн регистрация в срок до 15.09.2020 г. на следния адрес:
https://forms.gle/mtzQKdUkRxqbS2FVA 

ОИЦ
София