ОИЦ – ПАЗАРДЖИК ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ПАЗАРДЖИК

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На  18 септември 2020 г. от 10:30 ч. в Пленарна зала на Община Пазарджик, експерти от Областен информационен център – Пазарджик организират информационна среща на тема „Извънредни мерки за подпомагане на земеделски стопани в условията на COVID по ПРСР и предстоящи процедури по ОПРЧР“.

ОИЦ
Пазарджик