Среща на ОИЦ-Видин на тема „Възможности за Община Видин по новата Оперативна програма „Развитие на регионите 2021-2027 г.“

Дата на събитието
Време на провеждане
13:30

На 28 септември 2020 г., понеделник, от 13,30 до 15,00 ч., екипът на Областен информационен център-Видин организира в заседателната си зала на пл. „Бдинци“ 2 среща на тема „Възможности за Община Видин по новата Оперативна програма „Развитие на регионите 2021-2027 г.“. Акцент в срещата ще бъде представянето на двете приоритени оси по Оперативна програма „Развитие на регионите 2021-2027 г.“  - Приоритетна ос 1 „Интегрирано градско развитие“ и Приоритена ос 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“, както и предстоящите покани от Европейския иновационен фонд.

ОИЦ
Видин