ОИЦ - СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА ЕДНОДНЕВНО СЪБИТИЕ ПОД НАДСЛОВ "ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПАРТНЬОРСТВА ЗА ИНОВАЦИИ ПРЕЗ НОВИЯТ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 Г."

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00-16:00

На 18 септември 2020 г. ОИЦ - Смолян организира еднодневно събитие под надслов „Възможности за партньорства за иновации през новият програмен период 2021-2027 г.“. Събитието се провежда съвместно с Областна администрация Смолян и "Европа директно" - Смолян. 

С наближаване на новия програмен период, администрациите, социално-икономическите партньори и представителите на нестопанския сектор изпитват необходимост да бъдат информирани за новите подходи за финансиране на техните идейни проекти. Настоящото събитие има за цел да представи приоритетите на политиката на сближаване за периода 2021–2027 г., с акцент върху възможностите за Смолянска област. Екипът на ОИЦ-Смолян ще представи възможностите за партньорства за иновации през новият програмен период.

ОИЦ
Смолян