Открита приемна на ОИЦ – Монтана в Чипровци

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 – 12:00 ч.

На 28 септември 2020 г. (понеделник) от 10:00 часа на площада пред Община Чипровци, Областен информационен център – Монтана ще проведе открита приемна, на която ще представи новия програмен период 2021 – 2027 година, както и актуални процедури по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ОИЦ
Монтана