Открита приемна на ОИЦ – Монтана в Георги Дамяново

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 – 12:00 ч.

На 29 септември 2020 г. (вторник) от 10:00 часа пред сградата на Община Георги Дамяново Областен информационен център – Монтана ще проведе открита приемна, на която ще представи новия програмен период 2021 – 2027 година, както и актуални процедури по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ОИЦ
Монтана