ОИЦ – Велико Търново с изнесена приемна в Златарица

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 20 октомври (вторник) 2020 г. от 10:00 ч. Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново ще организира открита изнесена приемна с рекламно-информационен щанд пред Общинска служба по земеделие в гр. Златарица.

Ще бъдат представени актуалните и предстоящи възможности за кандидатстване по оперативните програми и ПРСР 2014-2020 г. На посетителите на щанда ще бъдат раздадени и рекламно-информационни материали на ОИЦ – Велико Търново.

ОИЦ
Велико Търново