ОИЦ - РУСЕ С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В СЛИВО ПОЛЕ

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 часа

На 19  октомври 2020 г., понеделник, от 11:00 часа, в заседателната зала на Община Сливо поле Областният информационен център – Русе организира  среща с представители на общинска администрация, читалища, земеделски производители, местния бизнес. Темата е ''Подготовка на България за европейското финансиране през третия програмен период 2021 – 2027 г.'' По време на обиколката ни с нас ще бъдат и експерти на Национална служба «Съвети в земеделието» - Русе (НССЗ-Русе), които ще предоставят актуална информация.  

Информационната среща в Сливо поле е част от обиколката на ОИЦ-Русе в общините на област Русе.

ОИЦ
Русе