ОИЦ - РУСЕ С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ЦЕНОВО

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 часа

На 20 октомври 2020 г., вторник, от 11:00 часа, в заседателната зала на Община Ценово Областният информационен център – Русе организира среща с представители на общинска администрация, читалища, земеделски производители, местния бизнес. Темата е ''Подготовка на България за европейското финансиране през третия програмен период 2021 – 2027 г.''. По време на обиколката ни с нас ще бъдат и експерти на Национална служба «Съвети в земеделието» - Русе (НССЗ-Русе), които ще предоставят актуална информация.  

Информационната среща в Ценово е част от обиколката на ОИЦ-Русе в общините на област Русе.

ОИЦ
Русе