ОИЦ - ПЛЕВЕН С ПРИЕМНА НА ОТКРИТО

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 - 12:30 ч.

На 19 октомври 2020 г. /понеделник/, от 10:30 ч. експертите от ОИЦ - Плевен ще разположат своя мобилен щанд в Градската градина в гр.Плевен, където ще проведат индивидуални и групови срещи с всички, проявяващи интерес към възможностите, които Европейските структурни и инвестиционни фондове предоставят. Акцентът ще е върху актуални и предстоящи процедури по оперативните програми, целящи преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid-19.

ОИЦ
Плевен