ОИЦ – ПЕРНИК ЩЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН В БРЕЗНИК

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 20.10.2020 г. /вторник/, от 10:00 ч. в Читалище "Просвещение - 1870" - гр. Брезник, екипът на Областен информационен център – Перник ще проведе информационна среща за представяне на актуални процедури за набор на проектни предложения по програми, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Поканени да вземат участие са представители на общинската администрация, образователни институции, предприятия, неправителствени организации, земеделски производители и други заинтересовани лица.

ОИЦ
Перник