Открита приемна на ОИЦ – Монтана в Монтана

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 - 13:00 ч.

На 20 октомври 2020 г. (вторник) от 11:00 часа на алеята пред Младежкия дом Областен информационен център – Монтана ще проведе открита приемна, на която ще представи новия програмен период 2021 – 2027 година, както и актуални процедури по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ОИЦ
Монтана