ОИЦ-ВАРНА ЩЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА ДЕВНЯ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 19 октомври /понеделник/ 2020 г., от 10:00 ч. в Ритуалната зала на Община Девня, бул. „Съединение“ №78, ОИЦ-Варна ще проведе информационна среща с потенциални бенефициенти.

На събитието ще бъдат представени дейността и услугите на центъра, както и актуални възможности за европейско финансиране.

ОИЦ
Варна