Приемна на ОИЦ-Видин в Ново село

Дата на събитието
Време на провеждане
13:00 ч.

На 26 ноември 2020 г., четвъртък, от 13:00 ч., на първия етаж на общинската администрация в Ново село – в салон на кооперация „Дунав“, екипът на Областен информационен център-Видин ще проведе приемна. В продължение на час и половина, при пълно спазване на противоепидимичните мерки, потенциалните бенефициенти ще могат да зададат своите въпроси за актуалните и предстоящи възможности за финансиране от Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони, трансграничните инструменти, както и за други източници за подкрепа от ЕС. Посетителите ще получат и информационни материали (флаери и брошури) за възможностите за финансиране от ЕСИФ.

ОИЦ
Видин